เบอร์มงคล เสริมการขายเพิ่มรายได้และเจรจาเก่ง

หากพูดถึงการค้าขาย นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วนั้นยังเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจา การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ดังนั้นผู้ใช้ เบอร์มงคล ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเจรจา พูดเพื่อขาย การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการประสานงานจะส่งผลดีที่สุด

เบอร์มงคล เสริมการขายเพิ่มรายได้และเจรจาเก่ง

ในหมวดของเลขศาสตร์ของ เบอร์มงคล ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การเจรจา การหาทรัพย์ คือ  23/32 24/42 26/62 44 46/64 36/63
หากใช้คู่ที่เลขที่แนะนำมาข้างต้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากจะส่งเสริมด้านการค้าขายแล้วนั้นยังมีความหมายแฝงด้านเมตตา มหานิยมดีด้วย ย่อมทำให้การค้าขายของท่านดียิ่งขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนให้ติดต่อค้าขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้หากใช้ชุดคู่เลขที่ได้กล่าวมาข้างต้น ร่วมกับเลข 5 หรือเลข 6 จะส่งผลที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิม นอกจากนี้กลุ่มตัวเลขดังกล่าวสามารถอยู่ในทุกตำแหน่งของเบอร์โทรศัพท์และใช้ได้ทุกอาชีพนอกจากอาชีพค้าขาย เพราะนอกเหนือจากเรื่องการเจรจาการโฆษณาแล้วยังช่วยในเรื่องของความอ่อนโยน เรียกทรัพย์ เรียกเงิน เรียกคน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเลขมงคลที่น่าใช้เป็นอย่างมาก
คู่เลขที่แนะนำนี้นอกจากจะส่งเสริมต่อตัวผู้ใช้แล้วยังมีพลังในการเรียกลูกค้าส่งผลให้ค้าขายดีขึ้น นอกเหนือจากคู่เลขที่แนะนำไปแล้วยังอีกคู่เลขที่น่าสนใจคือ 46/64 เป็นคู่เลขที่ส่งเสริมการค้าขายและการเงินรวมทั้งเสน่ห์ แต่ต้องวางให้ถูกตำแหน่งไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นคู่เลขที่ส่งผลต่อการใช้เงินซึ่งต้องระมัดระวังในการใช้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้คู่เลข 46/64 นอกจากจะส่งเสริมเรื่องการค้าขายแล้วยังแฝงไปด้วยลาภลอยถูกหวยบ่อยๆ สามารถสร้างฐานะให้ดีขึ้นได้

 

นอกจากนี้หาจากกลุ่มตัวเลข เบอร์มงคล เพื่อส่งเสริมการค้าขายเจรจาให้สำเร็จได้แก่ 245/542 246/642 249/942 645/654 456/654 546/645 อีกกลุ่มที่มีราคาแพงขึ้นคือ 2456 2465 เป็นต้น กลุ่มนี้จะช่วยการขายง่ายขึ้นอย่างมาก ปิดการขายได้ไว เจรจาการค้าลูกค้าเข้าใจง่ายคล้อยตามง่ายและได้รับความช่วยเหลือความเอ็นดูจากลูกค้าเป็นอย่างดี