เบอร์มงคล คืออะไร

ตัวเลขในหมายเลขโทรศัพท์ที่ร้อยเรียงกันเป็นคู่ตัวเลข ซึ่งคู่ตัวเลขแต่ละคู่ต้องไม่มีคู่เลขเสีย ซึ่งเป็นจุดบอดของ เบอร์มงคล หากมีคู่เสียเพียง 1 คู่ จะไม่ถือว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์มงคล ตัวเลขในเบอร์มงคลแต่ละคู่ตัวเลขจะส่งผลต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าคู่แต่ละคู่มีพลังที่แตกต่างกันออกไป พลังนั้นจะส่งผลต่ออาชีพ ต่อลักษณะนิสัย ต่อสถานภาพการเงิน ตลอดจนความรัก สะท้อนออกมาเป็นตัวตนของเรา

เบอร์มงคล คืออะไร

เบอร์มงคล ถือเป็นศาสตร์ทางตัวเลขโดยส่วนใหญ่จะเรียกเลขศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น ทะเบียนรถ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเลขศาสตร์จะนำตัวเลขนั้นมาถอดค่าความหมายของตัวเลขแต่ละคู่หรือกลุ่มตัวเลข แต่ละศาสตร์แต่ละแขนงจะแตกต่างกันไป บางศาสตร์เน้นเพียงแค่ผลรวม บางศาสตร์เน้นเฉพาะคู่ตัวเลข บางศาสตร์เน้นเฉพาะคู่ 2 ตัวท้าย บางศาสตร์เน้นทั้งคู่ทั้งผลรวม ซึ่งท้ายที่สุดอยู่ที่ความเชื่อและความสบายใจของผู้ใช้

 

เบอร์ คือตัวสะท้อนผลของการกระทำของแต่ละคน หากใช้เบอร์ดีหรือ เบอร์มงคล ย่อมสะท้อนถึงสิ่งที่ดีมาสู่ผู้ใช้ หากเบอร์ไม่ดีหรือไม่มงคลมีคู่เสียย่อมส่งผลร้ายต่อผู้ใช้หรือสะท้อนในเรื่องที่ไม่ดีออกมา หากมีความเชื่อว่าเบอร์โทรสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนกรรมเก่าของเราได้ แต่เบอร์จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีลดการกระทำที่ไม่ดี พบเจอคนที่ดี ซึ่งย่อมส่งผลดีและพลังงานบวกแก่ผู้ใช้ท้ายที่สุดผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจว่าเบอร์มงคลไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์สวย เบอร์มงคลไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์แพง เบอร์แพงอาจจะไม่ดีเท่าเบอร์ราคาถูกหรือเบอร์ราคาถูกอาจจะไม่ดีเท่าเบอร์ราคาแพง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้นำเบอร์นั้นไปใช้ในด้านไหน อย่างไร ตรงตามคุณลักษณะที่ตั้งใจไว้มากน้อยแค่ไหนและเหมาะสำหรับตัวผู้ใช้หรือไม่