เบอร์มงคล ที่เหมาะกับแต่ละอาชีพ

ในยุคนี้บอกได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่ใช้มือถือกันแน่นอน ทุกคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กันคนละเครื่อง บางคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่องด้วยซ้ำ ยิ่งในยุคนี้ที่คนเรามีความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น บางคนงานเยอะยุ่งเหยิงก็ต้องแยกโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องส่วนตัวกับเครื่องติดต่องาน และแน่นอนว่าหากมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ ใส่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องแต่ละคนด้วย เลยทำให้คนหันมาสนใจกับเรื่องของ เบอร์มงคล คัดเลือกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และให้ความสำคัญกันมากขึ้น เบอร์มงคล แต่ละคู่เลขนั้นจะให้ความหมายและความเหมาะสม แตกต่างกันออกไป เราจึงควรเลือกคู่เลขอันดับให้ร้อยเรียงกันเหมาะกับอาชีพ กิจวัตรประจำวัน และการใช้ชีวิตของเรา เพื่อให้พลังของตัวเลขส่งผลมากที่สุด ผู้รับราชการ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 14, 41, 15, 51, 19, 91 ประชาสัมพันธ์ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 24, 42, 44, 46, 64 นักพูด นักกฏหมาย ทนายความ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 14, 41, 24, 42, 26, 62, 46, 64, 47, 74 นักบวช ผู้ทรงศีล ผู้รับเช่าพระ ค้าขายของเก่าของโบราณ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 05, 50, 45, …

เบอร์มงคล คืออะไร

ตัวเลขในหมายเลขโทรศัพท์ที่ร้อยเรียงกันเป็นคู่ตัวเลข ซึ่งคู่ตัวเลขแต่ละคู่ต้องไม่มีคู่เลขเสีย ซึ่งเป็นจุดบอดของ เบอร์มงคล หากมีคู่เสียเพียง 1 คู่ จะไม่ถือว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์มงคล ตัวเลขในเบอร์มงคลแต่ละคู่ตัวเลขจะส่งผลต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าคู่แต่ละคู่มีพลังที่แตกต่างกันออกไป พลังนั้นจะส่งผลต่ออาชีพ ต่อลักษณะนิสัย ต่อสถานภาพการเงิน ตลอดจนความรัก สะท้อนออกมาเป็นตัวตนของเรา เบอร์มงคล ถือเป็นศาสตร์ทางตัวเลขโดยส่วนใหญ่จะเรียกเลขศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น ทะเบียนรถ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเลขศาสตร์จะนำตัวเลขนั้นมาถอดค่าความหมายของตัวเลขแต่ละคู่หรือกลุ่มตัวเลข แต่ละศาสตร์แต่ละแขนงจะแตกต่างกันไป บางศาสตร์เน้นเพียงแค่ผลรวม บางศาสตร์เน้นเฉพาะคู่ตัวเลข บางศาสตร์เน้นเฉพาะคู่ 2 ตัวท้าย บางศาสตร์เน้นทั้งคู่ทั้งผลรวม ซึ่งท้ายที่สุดอยู่ที่ความเชื่อและความสบายใจของผู้ใช้   เบอร์ คือตัวสะท้อนผลของการกระทำของแต่ละคน หากใช้เบอร์ดีหรือ เบอร์มงคล ย่อมสะท้อนถึงสิ่งที่ดีมาสู่ผู้ใช้ หากเบอร์ไม่ดีหรือไม่มงคลมีคู่เสียย่อมส่งผลร้ายต่อผู้ใช้หรือสะท้อนในเรื่องที่ไม่ดีออกมา หากมีความเชื่อว่าเบอร์โทรสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนกรรมเก่าของเราได้ แต่เบอร์จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีลดการกระทำที่ไม่ดี พบเจอคนที่ดี ซึ่งย่อมส่งผลดีและพลังงานบวกแก่ผู้ใช้ท้ายที่สุดผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจว่าเบอร์มงคลไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์สวย เบอร์มงคลไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์แพง เบอร์แพงอาจจะไม่ดีเท่าเบอร์ราคาถูกหรือเบอร์ราคาถูกอาจจะไม่ดีเท่าเบอร์ราคาแพง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้นำเบอร์นั้นไปใช้ในด้านไหน อย่างไร ตรงตามคุณลักษณะที่ตั้งใจไว้มากน้อยแค่ไหนและเหมาะสำหรับตัวผู้ใช้หรือไม่

เบอร์มงคล เสริมการขายเพิ่มรายได้และเจรจาเก่ง

หากพูดถึงการค้าขาย นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วนั้นยังเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจา การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ดังนั้นผู้ใช้ เบอร์มงคล ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเจรจา พูดเพื่อขาย การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการประสานงานจะส่งผลดีที่สุด ในหมวดของเลขศาสตร์ของ เบอร์มงคล ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การเจรจา การหาทรัพย์ คือ  23/32 24/42 26/62 44 46/64 36/63 หากใช้คู่ที่เลขที่แนะนำมาข้างต้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากจะส่งเสริมด้านการค้าขายแล้วนั้นยังมีความหมายแฝงด้านเมตตา มหานิยมดีด้วย ย่อมทำให้การค้าขายของท่านดียิ่งขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนให้ติดต่อค้าขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้หากใช้ชุดคู่เลขที่ได้กล่าวมาข้างต้น ร่วมกับเลข 5 หรือเลข 6 จะส่งผลที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิม นอกจากนี้กลุ่มตัวเลขดังกล่าวสามารถอยู่ในทุกตำแหน่งของเบอร์โทรศัพท์และใช้ได้ทุกอาชีพนอกจากอาชีพค้าขาย เพราะนอกเหนือจากเรื่องการเจรจาการโฆษณาแล้วยังช่วยในเรื่องของความอ่อนโยน เรียกทรัพย์ เรียกเงิน เรียกคน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเลขมงคลที่น่าใช้เป็นอย่างมาก คู่เลขที่แนะนำนี้นอกจากจะส่งเสริมต่อตัวผู้ใช้แล้วยังมีพลังในการเรียกลูกค้าส่งผลให้ค้าขายดีขึ้น นอกเหนือจากคู่เลขที่แนะนำไปแล้วยังอีกคู่เลขที่น่าสนใจคือ 46/64 เป็นคู่เลขที่ส่งเสริมการค้าขายและการเงินรวมทั้งเสน่ห์ แต่ต้องวางให้ถูกตำแหน่งไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นคู่เลขที่ส่งผลต่อการใช้เงินซึ่งต้องระมัดระวังในการใช้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้คู่เลข 46/64 นอกจากจะส่งเสริมเรื่องการค้าขายแล้วยังแฝงไปด้วยลาภลอยถูกหวยบ่อยๆ สามารถสร้างฐานะให้ดีขึ้นได้   นอกจากนี้หาจากกลุ่มตัวเลข เบอร์มงคล …

เบอร์มงคล ส่งเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้น

เบอร์มงคล คือ กลุ่มชุดตัวเลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ใช้งานเบอร์นั้นๆ บ้างก็ใช้เบอร์ที่มีตัวเลขเรียงกันอย่างสวยงาม บ้างก็ใช้เบอร์ที่ตัวเลขกระจัดกระจายกันไป แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเบอร์แต่ละเบอร์นั้นส่งเสริมชีวิตของเรายังไง ในปัจจุบันการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นไม่ได้จำเป็นเลยว่าจะต้องเลือกจากเลขที่สวยงามอย่างเดียว แต่เราสามารถเพิ่มการเสริมสิริมงคลในเรื่องต่างๆ เข้าไปได้ในเบอร์โทรศัพท์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในเรื่องการทำงานและเรื่องชีวิตคู่ หรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยที่เราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยตัวเองหรือสามารถไปขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเลือกเลขมงคลให้ตรงกับหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันของแต่ละคน ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวใน เบอร์มงคล นั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเราโดยที่แต่ละตัวเลขนั้นจะส่งผลไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามวันเดือนปีเกิดของเรา หน้าที่การงาน สิ่งที่ต้องการในชีวิตของเรา หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรัก ไม่ใช่ตัวเลขทุกตัวจะเหมาะสมกับทุกๆ คนนั่นจึงเป็นเหตุให้เราจำเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มชุดตัวเลขไหนที่เหมาะสมกับเราก่อนที่จะไปจับจองเบอร์มงคลที่มีตัวเลขที่เราต้องการ   ในบางครั้งการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เป็น เบอร์มงคล ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยทีเดียว เพราะมันอาจจะทำให้หน้าที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง จนกลายมาเป็นว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นจนจำแทบไม่ได้เลยว่าก่อนที่จะมาใช้เบอร์มงคลนั้นเคยมีความเป็นอยู่อย่างไรมาก่อน  

เบอร์มงคล ตามหลักวันเกิด

ในการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบด้วยกัน บ้างก็เลือกใช้ตามความชอบ บ้างก็เลือกใช้ตามความเชื่อ ในบทความนี้จะพูดถึงเรื่องของ เบอร์มงคล ที่ช่วยส่งเสริมดวงตามหลักวันเกิดของผู้ใช้งานที่เกิดต่างวันกันนั้นเอง แต่ถ้าหากผู้ใช้งานเกิดความกังวลไม่สบายใจก็สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ตามวันเกิดได้ตามความเชื่อของท่านได้เช่นกัน การเลือกเบอร์มงคลจะมีความคล้ายกับการเลือกชุดคู่ตัวเลขทั่วๆ ไปแต่จะต่างกันตรงที่เราจะยึดให้มีตัวเลขดีตามวันที่เกิดและพยามเลือกที่จะเลี่ยงตัวเลขเสียหรือถ้าหากไม่สามมารถเลี่ยงได้ก็พยามเลือกใช้ให้ปลอดภัยควบคู่ไปกับชุดคู่เลขภายในเบอร์โทรศัพท์ กลุ่มชุดตัวเลข เบอร์มงคล ตามวันเกิดจะช่วยให้มีสติรอบคอบ มีเสน่ห์แบบเมตตา กลุ่มชุดตัวเลขนี้ค่อนข้างที่จะหายากมาก ราคาขายจึงค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องอยู่ ตัวเลขเสียตามวันเกิดห้ามมีใน 2 ตัวท้ายและผลรวมเท่านั้น แต่มีในเบอร์โทรได้ เกิดวันจันทร์ ห้ามมีเลข 1 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ควรลงท้ายด้วย : 424, 636, 42, 45, 46, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 95, 455, 655, 955, 599 ควรได้ผลรวมทั้ง 10 ตัวที่ : 36, 42, 45, 54, 56, 59, 63, 65 …