เบอร์มงคล ที่เหมาะกับแต่ละอาชีพ

ในยุคนี้บอกได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่ใช้มือถือกันแน่นอน ทุกคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กันคนละเครื่อง บางคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่องด้วยซ้ำ ยิ่งในยุคนี้ที่คนเรามีความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น บางคนงานเยอะยุ่งเหยิงก็ต้องแยกโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องส่วนตัวกับเครื่องติดต่องาน และแน่นอนว่าหากมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ ใส่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องแต่ละคนด้วย เลยทำให้คนหันมาสนใจกับเรื่องของ เบอร์มงคล คัดเลือกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และให้ความสำคัญกันมากขึ้น เบอร์มงคล แต่ละคู่เลขนั้นจะให้ความหมายและความเหมาะสม แตกต่างกันออกไป เราจึงควรเลือกคู่เลขอันดับให้ร้อยเรียงกันเหมาะกับอาชีพ กิจวัตรประจำวัน และการใช้ชีวิตของเรา เพื่อให้พลังของตัวเลขส่งผลมากที่สุด ผู้รับราชการ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 14, 41, 15, 51, 19, 91 ประชาสัมพันธ์ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 24, 42, 44, 46, 64 นักพูด นักกฏหมาย ทนายความ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 14, 41, 24, 42, 26, 62, 46, 64, 47, 74 นักบวช ผู้ทรงศีล ผู้รับเช่าพระ ค้าขายของเก่าของโบราณ ควรมีคู่เลขเหล่านี้ในเบอร์ 05, 50, 45, …